Uppsägning på grund av arbetsbrist -

Detta eftersom visa avtal har regler om att ansökan om att använda dessa särskilda möjligheter ska göras 6- 12 månader i förväg. Bara tre av tio säger att deras arbetsbörda minskar i den grad som de går ned i arbetstid. Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar per vecka eller högst 160 timmar under en fyraveckorsperiod. Som mest kan dina anställda gå ner till 40 procents arbetstid men ändå behålla 90 procent av lönen.

07.28.2021
 1. Ta ut pension och fortsätta jobba - minPension, gå ner i arbetstid regler
 2. Arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket
 3. Nya ersättningar från årsskiftet - JAG Personlig assistans
 4. Föräldraledig medarbetare - Försäkringskassan
 5. Så fungerar regeringens permitteringsregler - Dagens Arena
 6. Gå ner i arbetstid – född före 1988 - SPV
 7. Regler vid föräldraledighet - Gröna arbetsgivare
 8. Frihetsmaskinen: Gå ner i arbetstid - 18 tips jobba mindre
 9. Vad gäller korttidsarbete och röda dagar? | Unionen
 10. Checklista om du vill jobba deltid - minPension
 11. Gå ner i arbetstid regler | Snabblån för alla |
 12. Knepen: Gå i deltidspension på smartast möjliga sätt
 13. Ny studie: Gå ner i arbetstid gör dig mer stressad
 14. Så funkar det: Jobba deltid med barn | Akademikern
 15. Korttidsarbete och krispaket - 38 frågor får svar - Företagarna
 16. Så här fungerar flexpension – och så länge räcker pengarna
 17. Föräldrapenning - Försäkringskassan

Ta ut pension och fortsätta jobba - minPension, gå ner i arbetstid regler

 • Ordinarie arbetstid.
 • Dvs; jourtid.
 • Övertid och mertid.
 • Korttidsarbete innebär att staten ger ekonomiskt stöd så att personal kan gå ner i arbetstid istället för att bli uppsagda.
 • Vissa tjänstepensioner ger fördelaktiga möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern.
 • Istället för att sluta tvärt är det bättre att trappa ner.

Arbetstidslagen - Arbetsmiljöverket

Oavsett om du vill gå i pension tidigare eller kan tänka dig jobba några år till fast på deltid. Med AD- domar i ryggen har arbetsgivaren drivit igenom sänkt arbetstid för personalen på Granngårdens butiker i bland annat Gävle. Bilden. Och Kungsgården. Med nuvarande regler har man bara rätt till förkortad arbetstid tills barnet är 8 år. Det vill säga trappa ned till jobbande efter 62. Från den månad du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Var inte rädd för att testa att gå ner i arbetstid – men var medveten om att det kan få konsekvenser på sikt. Gå ner i arbetstid regler

Nya ersättningar från årsskiftet - JAG Personlig assistans

Bland annat när det.Sänka arbetstid för de som inte omfattas.Din tjänstepension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för dig och på när du är född.
Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75.25 eller 12, 5 procent.

Föräldraledig medarbetare - Försäkringskassan

Trots att det finns många anställda som skulle vilja gå ner i arbetstid tillfälligt. Är det inte motiverat att införa en generell sådan rättighet.Enligt Anders Wallner. Som är regeringens särskilda utredare. Gå ner i arbetstid regler

Trots att det finns många anställda som skulle vilja gå ner i arbetstid tillfälligt.
Är det inte motiverat att införa en generell sådan rättighet.

Så fungerar regeringens permitteringsregler - Dagens Arena

 • I regel behåller anställda sin lön vid permittering.
 • Men exakt vad som gäller beror på vad som är avtalat och vad det finns för skäl till permitteringen.
 • Be medarbetarna att gå ner i arbetstid och endast arbeta de timmar de är belagda.
 • I ditt fall har arbetsgivaren nekat dig och din kollega att gå ner i arbetstid enligt ert förslag.
 • Och då finns det inte mycket mer ni kan göra.
 • Arbete utöver schemat.
 • För en deltidsanställd.

Gå ner i arbetstid – född före 1988 - SPV

Kallas för mertidsarbete. Medellivslängden i Sverige ökar och uppgick den till 84 år för kvinnor och 81 år för män enligt SCB. Vill så gärna vara hemma mer med barnen. Men eftersom vi har så mycket att göra på jobbet. Så vågar jag inte fråga om jag får gå ner i tid. Gå ner i arbetstid regler

Regler vid föräldraledighet - Gröna arbetsgivare

Därför gjorde vi så här. Säger Leif Thomson. Det vill säga den utredning som regeringen tillsatte kom inte fram till att det ska finnas någon. Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna eftersom du kommer till en extern webbplats. Be dem som har lite att göra att ta förlängd ledighet i sommar i form av tjänstledighet. Läs mer om att flexpension ökar din möjlighet att gå ner i arbetstid. Inte för den personen som du inte söker stöd för om du inte avtalat om annat. Arbetsgivaren har dock möjlighet att säga upp dig som arbetstagare på grund av arbetsbrist enligt 7§. Gå ner i arbetstid regler

Frihetsmaskinen: Gå ner i arbetstid - 18 tips jobba mindre

Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner. · I butikerna i Hälsingland tvingas alla gå ner till 75 procent.Korttidsarbete med statligt stöd innebär att de anställda kan gå ner i arbetstid men ändå få behålla nästan hela lönen. Samt att staten tar över en större del av lönekostnaden från arbetsgivaren.Begreppet är relativt nytt och ännu okänt för många. Måste den personen också gå ner till 40% arbetstid då. Gå ner i arbetstid regler

Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner.
· I butikerna i Hälsingland tvingas alla gå ner till 75 procent.

Vad gäller korttidsarbete och röda dagar? | Unionen

Är ensamstående så skulle behöva utnyttja det för att klara vardagen.
När ska jag lämna arbetsgivardeklaration.
En anställd som inte tar ut någon föräldrapenning har enbart rätt till förkortning med upp till en fjärdedel av normal arbetstid.
D v s i normalfallet gå ner till 75 % sysselsättningsgrad.
Många småbarnsföräldrar väljer att gå ner i arbetstid under och efter föräldraledigheten.
Ta reda på vilka regler du behöver bryta för att gå ner i vikt framgångsrikt. Gå ner i arbetstid regler

Checklista om du vill jobba deltid - minPension

Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
Tid för fack­ ligt arbete.
Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension även om du har en delpension som betalas ut.
Alla anställda på Skaraborgs sjukhus med undantag från sjukhusdirektör och sjukhusledning.
Omfattas av Skaraborgs Sjukhus generella flextidsavtal eller årsarbetstidsavtal. Gå ner i arbetstid regler

Gå ner i arbetstid regler | Snabblån för alla |

 • – De regler om ledighet som finns i dag är alla kopplade till ett tydligt syfte.
 • Läs mer Arbetstider Vad är ordinarie arbetstid.
 • Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
 • Gå ner i arbetstid pension.
 • Många småbarnsföräldrar väljer att gå ner i arbetstid under och efter föräldraledigheten.

Knepen: Gå i deltidspension på smartast möjliga sätt

Välkommen till Simployer supportcenter.
Simployer support.
Du kan ockå gå ner på deltid om du begär tjänstledigt för studier.
I en del tjänstepensionsavtal finns flexpension.
Då är det lättare att få gå ner i arbetstid efter en viss ålder.
Föräldern har rätt att göra det till och med juni det år barnet fyller 19.
Om man kan hitta något kryphål.
Med stöd av flexpension kan du ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 eller 62 år. Gå ner i arbetstid regler

Ny studie: Gå ner i arbetstid gör dig mer stressad

Beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.
I § 10 i kollektivavtalet finns regler om ersättning för obekväm arbetstid.
Sänka arbetstid för de som inte omfattas.
Idag genomför vi en större uppdatering i Simployer för att höja säkerhetsnivån i tjänsten.
OB- ersättning utges således ej för sådan tid som räknas som arbetstid enligt § 5 men ej motsvaras av faktiskt arbetad tid. Gå ner i arbetstid regler

Så funkar det: Jobba deltid med barn | Akademikern

De flesta kollektivavtal innehåller regler om när man får söka vård på arbetstid och om det blir löneavdrag eller inte. En arbetsgivare kan alltså få ekonomiskt stöd om hen låter en arbetstagare gå ner i arbetstid under arbetstagarens uppsägningstid.Ersättningen är i stort sett densamma som tidigare. Räkna ut din pension.Överenskommelsen måste stå med i centrala kollektivavtal och får inte ge sämre villkor än vad lagtexten säger. 90 procent av SSAB s 1750 tjänstemän i Sverige har nappat på erbjudandet att gå ner i arbetstid under tre och en halv månad mot ett tjänstledighetsavdrag. Gå ner i arbetstid regler

De flesta kollektivavtal innehåller regler om när man får söka vård på arbetstid och om det blir löneavdrag eller inte.
En arbetsgivare kan alltså få ekonomiskt stöd om hen låter en arbetstagare gå ner i arbetstid under arbetstagarens uppsägningstid.

Korttidsarbete och krispaket - 38 frågor får svar - Företagarna

Rapporterar Kollega.
– Det får inte bli så att man ska jobba lika mycket fast man gått ner i arbetstid.
Säger Tomas Jansson.
Unionens klubbordförande.
Som utredningen konstaterade så är alla de regler om möjlighet att gå ner i arbetstid som finns i dag kopplade till ett tydligt syfte.
– De regler om ledighet som finns i dag är alla kopplade till ett tydligt syfte. Gå ner i arbetstid regler

Så här fungerar flexpension – och så länge räcker pengarna

Det kan leda till lägre inkomster. Vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst. Därför gjorde vi så här. Säger Leif Thomson. Kan jag endast ta tjänster som är på 75%. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Gå ner i arbetstid regler

Föräldrapenning - Försäkringskassan

Den lägre lönen kan påverka vissa försäkringar. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent.På arbetstid utan löneavdrag ser olika ut på olika kollektivavtalsområden. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila.Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pensionen. Arbetstidslagen innehåll. Gå ner i arbetstid regler

Den lägre lönen kan påverka vissa försäkringar.
Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent.